Sohbet Girişi
FARKLI SÜRÜM İLE BAĞLAN

IRC Proxy Koruması

IRC Proxy Koruması

IRC Proxy Koruması

Sohbet odaları ortamı adresimiz ile güvenlik korumaları kurulmuş sohbet sitesi adresimize bekliyoruz.

menu * { Proxy Koruması .Aç:/.enable #Proxy | echo -a Proxy koruması açıldı.. .Kapat:/.disable #Proxy | echo -a Proxy koruması kapatıldı.. } on *:start:if $isfile(Proxy.tprk) { .hmake Proxy | .hload Proxy Proxy.tprk } #Proxy off on *:snotice:*:{ if $regex($1-,/Client connecting (on port|at) (.+)\: (.+) \((.+)@(.+)\)/Si) { var %_port = $regml(2), %_nick $regml(3), %_ident $regml(4), %_ip $regml(5) ;- Muaf port ekleme. if $istok(7000 7005 1453,%_port,32) { return } ;- Muaf nick ekleme elseif $istok(Nick Nick1 Nick2 Nick3,%_nick,32) { return } ;- Muaf ident ekleme elseif $istok(SoyLe KELEBEK BIZIMMEKAN,%_ident,32) { return } ;- Muaf IP ekleme elseif $istok(88.888.55.258 78.458.88.888,%_ip,32 ) { return } else { who +I %_nick } } } raw 352:*:{ var %:r $+($left($md5($ticks),$r(5,20)),$6) if $hget(Proxy,$4) { gzline $+(*@,$4) +5h Proxy Yasak.. $+([,Hash,]) | msg #Xline [ HASH ] Nick:4 $6 – IP:4 $4 } else { sockopen $+(proxy,%:r) e-sisnet.com 80 | sockmark $+(proxy,%:r) $+($4,¿,$6) } } on *:sockopen:proxy*:{ if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return } sockwrite -nt $sockname GET $+(/?ip=,$token($sock($sockname).mark,1,191)) HTTP/1.1 sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */* sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-Alive sockwrite -nt $sockname $crlf } on *:sockread:proxy*:{ if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return } var %:proxy | sockread -f %:proxy | tokenize 32 %:proxy if $regex($1-,/numaral[ıiİ] [Iİi]P proxy\’dir/i) { gzline $+(*@,$token($sock($sockname).mark,1,191)) +5h Proxy Yasak.. $+([,$token($1-,2,45),]) msg #Xline [ $token($1-,2,45) ] Nick:4 $token($sock($sockname).mark,2,191) – IP:4 $token($sock($sockname).mark,1,191) $iif($token($token($1-,2,41),2,40),- Hostname:4 $token($token($1-,2,41),2,40)) $iif($token($token($1-,1,41),2,40),- Ülke:2 $token($token($1-,1,41),2,40)) sockclose $sockname } } #Proxy end alias _güncel { echo -a Proxy list güncellendi. Toplam Proxy :4 $replace($bytes($hget(Proxy,0).data,b),$chr(44),.) | unset %:cek | $+(.timer,_al) 1 10000 _al | .hsave -o Proxy Proxy.tprk } alias _ekle { .hadd -ms Proxy $1 Proxy } alias _al { var %:rand $md5($ticks) | inc %:cek if (%:cek == 1) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) www.proxyserverlist24.top 80 } elseif (%:cek == 2) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) msocks5.blogspot.com 80 } elseif (%:cek == 3) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) socks5online.blogspot.com 80 } elseif (%:cek == 4) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) socksv9.blogspot.com 80 } elseif (%:cek == 5) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) proxy-heaven.blogspot.com 80 } elseif (%:cek == 6) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) multiproxy.org 80 | sockmark $+(_proxy-1,%:rand) /txt_all/proxy.txt } elseif (%:cek == 7) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) www.gatherproxy.com 80 | sockmark $+(_proxy-1,%:rand) /proxylistbycountry } elseif (%:cek == 8) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) www.live-socks.net 80 } elseif (%:cek == 9) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) www.freshnewproxies24.top 80 } elseif (%:cek == 10) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) socks5-proxy-list.blogspot.com 80 } elseif (%:cek == 11) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) www.proxylistdaily.net 80 } else { _güncel | return } $+(.timer,_cekkanka) 1 60 _al } on *:sockopen:_proxy-1*:{ if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return } sockwrite -nt $sockname GET $iif($sock($sockname).mark,$sock($sockname).mark,/) HTTP/1.1 sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */* sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-Alive sockwrite -nt $sockname $crlf } on *:sockread:_proxy-1*:{ if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return } var %:_proxy1 | sockread -f %:_proxy1 | tokenize 32 %:_proxy1 if (*timestamp-link*.html* iswm $1-) { _proxyal1 $sock($sockname).addr $+(/,$token($token($1-,4,39),3-,47)) } elseif $regex($1-,/href=\”\/proxylist\/country/Si) { _proxyal1 $sock($sockname).addr $+(/,$token($token($1-,2-,47),1,34)) } elseif (*<a href=”http://www.proxylistdaily.net/p/*”>* iswm $1-) { _proxyal1 $sock($sockname).addr $+(/,$token($token($1-,2,34),3-,47)) } elseif $regex($1-,/(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/Si) { _ekle $regml(1) } } alias _proxyal1 { var %:rand $+($r(100,9999999),$md5($ticks),$r(1000,999999999)) | sockopen $+(_proxyal1,%:rand) $1 80 | sockmark $+(_proxyal1,%:rand) $2 } on *:sockopen:_proxyal1*:{ if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return } sockwrite -nt $sockname GET $iif($sock($sockname).mark,$sock($sockname).mark,/) HTTP/1.1 sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */* sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729) sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-Alive sockwrite -nt $sockname $crlf } on *:sockread:_proxyal1*:{ if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return } var %:_proxyal1 | sockread -f %:_proxyal1 | tokenize 32 %:_proxyal1 if $regex($1-,/(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/Si) { _ekle $regml(1) } }

IRC Proxy Koruması burada kullanıma hazır

 

Admin 860
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralSohbet odalarımız +18 yaş kullanıcılar için uygundur. 18 yaş altı kullanıcıların girmesi yasaktır!
kuralKanallar içerisinde küfür etmek, devlet görevlilerine hakaret etmek siyasi propaganda yapmak yasaktır!
kuralYaşadığınız soru, destek veya takıldığınız yerlerde #help kanalını kullanabilirsiniz.
kuralKanal yetkililerinin yaptığı uyarı dikkate almayan kişiler kanaldan tamamen uzaklaştırılacaktır.
söz
yukarı